U pretrazi možete koristiti i takozvane džokere:

? – menja jedan karakter u pretrazi.

Primer: Tražite PNP tranzistore preko 100V, kucate “PNP 1?0V”, a možete  i „1?0V PNP” redosled nije bitan rezltat će biti isti.

* – menja više karaktera u pretrazi

Možete tražiti i bez džokera, recimo “kabl HDMI” ili “HDMI kabl” rezultat će biti isti.
Nije bitno da li ćete u pretrazi pisati č, ć, c ili ž, z rezultat je isti.
Nije bitna veličina slova.

Pretraga se može vršiti po celom katalogu, po određenoj grupi i filterom grupe:

1) Pretraga po celom katalogu.
U gornjem levom uglu u polju pronađi upišete traženi tekst.

Nije bitan redosled reči, možete napisati recimo “bnc kabl” kao i “kabl bnc”, rezultat će biti isti.

2a) Pretraga po određenoj grupi
na levoj strani su poređane grupe proizvoda, takozvano „drvo“,
ispred imena grupe je i mali trougao , klikom na njega otvaraju se nove podgrupe:

Na taj način možete naći određenu grupu proizvoda recimo ugljene otpornike od 1/4W

2b) Svi nazivi grupa su podvučeni tako da možete kliknuti na naziv bilo koje grupe, u tom slučaju će se sa desne strane ekrana videti proizvodi koji se nalaze u grupi sa svim njenim podgrupama.

U našem primeru, ako bismo klknuli na grupu “Ugljeni” sa desne strane bi smo videli sve ugljene otpornike bilo da su oni snage 1/8W, 1/4W…. ili 3W.
Tog  trenutka sa desne strane bi se pojavilo novo polje za pretragu, to polje traži proizvode samo iz te grupe a ne kroz ceo katalog kao što je opisano prethodno.

Tu nam ne vredi da tražimo BNC jer ga tu i nema, ali bi smo, na primer, mogli otkucati “100r ” (ili 100R nije bitna veličina slova), rezultat će biti svi otpornici koji u svom nazivu imaju tekst “100r”

3) Pregled filterom grupe:
Ulaskom u neke grupe aktivira se “filter atributa” kao na primer grupa:
Pasivne komponente-> Kondenzatori-> Elektroliti-> Vertikalni-> 105’C Low ESR

Recimo da nam treba elektrolit 220uF 63V
Prvo ćemo štiklirati 220uF (možemo štiklirati i više atributa), nakon toga kliknućemo na dugme „Pronađi“

Dobićemo rezultat gde ćemo štiklirati 63 V i na taj način ćemo doći do željenog proizvoda.